Brandmeldinstallatie

Brandmeldinstallatie

Brandmeldinstallatie door Uw Duurzame Installateur

 

Een brandmeldinstallatie grijpt in wanneer er brand is. Hiervoor moet de brandmeldinstallatie wel goed werken. Tevens moet het regelmatig geïnspecteerd worden. Uw Duurzame Installateur helpt u hiermee.

Schade beperken

Brand is voor iedereen een nachtmerrie. Binnen minuten kan je levenswerk, je woning of je zorginstelling verzwolgen worden door vlammen. Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen.  Wanneer er dan toch brand ontstaat, zorg dan dat dit zo snel mogelijk bekend is. Een goede brandmeldinstallatie zorgt ervoor dat mensen tijdig geëvacueerd kunnen worden, zodat letsel of erger voorkomen kan worden. Een goede brandmeldinstallatie zorgt ervoor dat er snel maatregelen genomen kunnen worden tegen het verder verspreiden van de brand. Hierdoor kan de schade beperkt worden. Een goede brandmeldinstallatie zorgt ook voor een veilig gevoel. U weet, dat als het toch mis gaat, u snel kunt ingrijpen.
Soorten automatische brandmeldinstallaties

Er zijn automatische brandmeldinstallaties. Deze slaan zelf alarm, en er zijn handmelders. Dit zijn vaak de kastjes met een ruitje ervoor, dat bij brand ingeslagen moet worden. Een automatische melder is uiteraard het nuttigst, want als er brand uitbreekt na werktijd deze melder ook alarm slaat. Er zijn tal van automatische melders,. Van de bekende rookmelders, tot thermomelders tot ‘luchtbesnuffelaars’ die het ontstaan van rook detecteren.

Is een brandmeldinstallatie verplicht?

In het Bouwbesluit van 2012 staat wanneer het hebben van een brandmeldinstallatie verplicht is. Over het algemeen kun je stellen dat in panden waar branden niet eenvoudig te ontdekken zijn de brandmeldinstallatie verplicht is. In dit bouwbesluit is ook vastgelegd dat wanneer er een brandmeldinstallatie verplicht is er ook een ontruimingsinstallatie aanwezig moet zijn.

Wat is een ontruimingsinstallatie?

Een ontruimingsinstallatie slaat alarm in geval van brand. Hierdoor zijn mensen op de hoogte en kunnen ze op tijd het pand verlaten en maatregelen treffen.

Er zijn een aantal soorten ontruimingsinstallaties:

–        Luid alarminstallatie;

 • type A: Een ontruimingsalarminstallatie die een combinatie van een ‘slow-whoop’ toonsignaal en gesproken bericht uitzendt. Klik hier voor een voorbeeld van het geluid dat een Type A: brandalarm maakt  Het is een losse, niet-geïnterfereerde brandbeveiligingsinstallatie die wordt gestuurd door de brandmeldinstallatie.
 • type B: Een ontruimingsalarminstallatie die een ‘slow-whoop’ toonsignaal uitzendt. Een luid alarm B-installatie wordt ontworpen als een ontruimingsalarminstallatie die in een brandmeldinstallatie is geïntegreerd, of met een brandmeldinstallatie is gecombineerd.
 • type B+: Een variant op de ontruimingsalarminstallatie type B die naast een ‘slow-whoop’ toonsignaal ook gesproken berichten uitzendt.

–        Stil alarminstallatie

 • Met attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Een attentiepaneel is een display waar je op kunt aflezen waar de brand is.
 • met gesproken codeberichten via een geluidsinstallatie
 • via een Personen Zoek Installatie  (PZI)
 • installatie waarbij een combinatie wordt gemaakt van een stil en luid alarm.

 

De regelgeving voor brandmeldinstallaties: De NEN 2535 en 2575

Brandmeldinstallaties moeten voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de NEN 2535 en NEN 2575. Deze eisen hebben betrekking tot:

brandmeldinstallatie

 • De kwaliteit van de installatie
 • Het ontwerp
 • De hoeveelheid installaties die nodig zijn in een ruimte(brandmelders etc.)
 • De uitvoering van de installatie

Veel van de leden van Uw Duurzame Installateur zijn een erkende brandmeldinstallatie bedrijven. Hierdoor bent u verzekerd van een goed aangelegd brandmeldinstallatie systeem.

 

Waarom een brandmeldinstallatie?

Iedereen moet een gebouw veilig kunnen verlaten. Met een brandmeldinstallatie zorgt u hiervoor. Een brand wordt in een vroeg stadium ontdekt en er kan snel op gereageerd worden. Hierbij is het belangrijk dat brandmeldinstallaties regelmatig gecontroleerd worden. Uw Duurzame installateur doet de aanleg en de controle bij brandmeldinstallaties. Zo bent u verzekerd van een brandveilig gebouw.

Beperk uw risicico op het vlak van brand, en maak vandaag nog  werk van uw brandveiligheid. Neem contact op met Uw Duurzame Installateur voor advies of uitvoering.