Het belang van een brandmeldinstallatie

Het belang van een brandmeldinstallatie

Let maar eens op hoe vaak u in de krant ziet staan dat mensen gered zijn door een brandmeldinstallatie. Bijvoorbeeld bij een zorginstelling waar bewoners en personeel daardoor op tijd geëvacueerd konden worden. Met een brandmeldinstallatie kunt u in een vroeg stadium signaleren dat er brand is in uw woonhuis of bedrijf en kan er actie worden ondernomen. Een brandmelder redt door de vroegtijdige signalering beslist mensenlevens en geeft ook een veilig gevoel.

 

Brandpreventie

 

Op zakelijk gebied zijn er verschillende maatregelen verplicht als het gaat om brandpreventie. In een zakelijke omgeving stelt de gemeente, verzekeraar of brandweer vaak een brandmeldinstallatie verplicht. Dat is het geval bij bijvoorbeeld hotels, kinderdagverblijven en verzorgingshuizen. Er moet dan eerst een programma van eisen (PvE) opgesteld worden. Daar is geen standaard programma voor omdat ieder pand andere afmetingen en een andere functie heeft en ook het risico verschillend is. De installatie wordt dan aangelegd aan de hand van het PvE en tevens volgens de Nederlandse en Europese eisen van de NEN 2535 en de NEN 2575. Dit zijn de normen voor brandmeldinstallaties en brandveiligheid voor gebouwen. Op deze manier wordt er preventief voor gezorgd dat de schade en ongevallen bij een brand beperkt blijven. Een klein brandje kan zich namelijk snel uitbreiden tot een uitslaande brand, wat desastreuze gevolgen kan hebben voor uw bedrijf.

 

Brandveiligheid thuis

 

Bij u thuis bent u zelf verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Per 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wet langdurige zorg (WLZ) in werking. Op deze wijze wil het kabinet bereiken dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen voordat ze naar een zorginstelling gaan. Het betreft hier echter een kwetsbare doelgroep waarbij veiligheid gewaarborgd moet zijn.

Het is dus belangrijk om ook bij u thuis de brandveiligheid in orde te hebben. Het is ook bij u thuis mogelijk om een brandmeldinstallatie aan te leggen die bij detectie van brand dit doormeldt aan de brandweer. Daarnaast is het altijd raadzaam om een brandblusser in huis te hebben waarmee kleine brandjes snel en veilig geblust kunnen worden. Laat wel elk jaar deze brandblusser controleren door een installateur om te garanderen dat deze nog goed functioneert.

 

Uw brandmeldinstallatie via Uwduurzameinstallateur.nl

Wilt u weten voor welke brandmeldinstallatie u het beste kunt kiezen? Wilt u ook meer weten over brandmeldinstallaties en de mogelijkheden voor uw eigen woning? Aarzel dan niet contact met Uw Duurzame Installateur op te nemen, wij helpen u graag verder. Wij bekijken samen met u de beste opties voor uw woonhuis of bedrijf.