Een waterstof batterij? Hoe zit het en voor wie is het toepasbaar?

Een waterstof batterij? Hoe zit het en voor wie is het toepasbaar?

Doordat we steeds meer overgaan op schone energie, zal er steeds meer behoefte komen aan het kunnen bufferen van wind- en zonne-energie. Dit stelt ons namelijk in staat om ook wanneer het windstil is of de zon niet schijnt te profiteren van deze zuinige energievorm. Momenteel worden er allerlei pilots opgestart met zogenaamde ‘waterstofbatterijen’. Deze buffers kunnen deze energie zelfs maanden opslaan. 

 

Werking waterstofbatterij

De werking van een waterstofbatterij is gebaseerd op een technisch principe. Dit apparaat zet het overschot aan opgewekte energie via een elektrolyse om in waterstof. Waterstof is op een later moment weer om te zetten naar elektriciteit zonder dat dat gepaard gaat met enige CO2-uitstoot. Voor deze omzetting naar en van waterstof is wel elektriciteit nodig, dit weegt echter niet op tegen de energiewinst die het oplevert. Gebruik je voor de elektrolyseprocessen alleen groen opgewekte energie, dan gaat het zelfs om een compleet schone omzetting. 

 

Voordeel van waterstof

In vergelijking met andere thuisaccu’s en batterijen, kunnen waterstof batterijen efficiënter, langer en vooral goedkoper de energie opslaan. Daardoor biedt het interessante mogelijkheden voor zowel de particuliere woningbezitter als bedrijven. Overheden en technologische bedrijven zijn dan ook volop aan het werk om de mogelijkheden te onderzoeken, want voor een veilige opslag van al dat waterstof moeten goede oplossingen komen. Omdat de tanks en systemen nu nog erg groot zijn, zijn de kosten van dergelijke waterstofcellen ook nog relatief hoog. 

 

Waterstofbatterij pilots in Nederland en buitenland

Het is interessant om de ontwikkelingen rondom waterstofbatterijen te volgen. Zowel voor de inzet voor vervoer als voor de energievoorziening van huizen en bedrijven. Verschillende gemeentes en bedrijven zijn er druk mee aan de slag en ook in het buitenland wordt er volop geïnnoveerd. Er zijn in Nederland al een aantal proefopstellingen, bijvoorbeeld bij slimme huizen en wijken. Daarbij wordt ook geëxperimenteerd met systemen waarbij zonnepanelen direct al waterstof uit de lucht halen. Daardoor zullen waterstofbatterijen in de toekomst nog compacter en efficiënter kunnen worden.